Ansedel Kristian Bernhard Hegardt
1781-1837

Född 1781-02-05 i Uddevalla (O).
Död 1837-03-08 i Stockholm (AB).
Begravd på Solna kyrkogård.
Kansliråd.

Kristian Bernhard Hegardt. Hegardt
Född 1781-02-05 i Uddevalla (O).
Död 1837-03-08 i Stockholm (AB).
Kansliråd.
f Josias Hegardt. Hegardt
Född 1739-10-20 i Uddevalla (O).
Död 1806-07-06 i Uddevalla (O).
Handlande och skeppsredare, samt från 1764 rådman i Uddevalla.
ff Peter Josias* Hegardt. Hegardt
Född 1704-05-16.
Död 1786-02-18 i Uddevalla (O).
Handlande och från 1748 rådman där.
fm Torborg Brun.
Född 1703 i Uddevalla (O).
Död 1783-09-01 i Uddevalla (O).
m Anna Elisabeth* Bratt.
Född 1753-06-12 i Uddevalla (O).
Död på Annegreteberg 1835-03-10 i Uddevalla (O).
mf Kristian Henriksson Bratt.


Handlande och assessor.
mm Maria Regina Örtengren.Levnadsbeskrivning

(Tab 4 i GS).
Student i Lund 1795. Juridisk examen där 1796 3/5 (examen juridicum et historicum) samt responderade för en akademisk avhandling "de infinito numine nobis incomprehensibile". Eo kanslist vid utrikes statsexpeditionen febr 1797. Studerade vid Uppsala universitet vårterminerna 1797 och 1799. Tjänstgjorde vid riksdagen i Norrköping 1800. Legationssekreterare vid beskickningen till riksförsamlingen i Regensburg 1801 4/6 - aug 1806. Protokollssekreterare vid utrikes statsexpeditionen 1807 25/5. Utnämnd till legationssekreterare i Wien sommaren 1810 (ankom dit 1811), samt chargé d'affaires där aug 1812 - juli 1816. Kansliråd 1817 26/3. Sändes samma år i juni i särskilt uppdrag till engelska hovet och var april - aug svenskt sändebud i Köpenhamn. RNO 1817 7/10. Adlad (med bibehållet namn) med anledning av Carl Johans kröning 1818 11/5 (introducerad 1819 under nr 2262). Ledamot av rikets allmänna ärenders beredning 1819. Statssekreterare för handel- och finansärenden 1820 aug - dec och därunder ledamot av generaltulldirektionen. Ledamot av finanskommitten 1822 och av konvojkommissariatet 1825. Revisor över bankodiskontverket 1826-1829 och 1832. Bevistade riksdagarna 1823 (ledamot av expeditionsutskottet, vald till suppleant för riksgäldsfullmäktige), 1828-1830 (ledamot av sammansatta stats- och bankoutskottet, vald till suppleant för bankofullmäktige), 1834?1835 (ledamot av konstitutionsutskottet samt av nämnden för val av justitieombudsman); vald till riksgäldsfullmäktige). Bankofullmäktig 1832 1/2 - 1834 och riksgäldsfullmäktig sept 1834 till sin död. Recentior i frimurarlogen S:t Erik 1800. H var en synnerligen skicklig ämbetsman och en framstående diplomat. J D Valerius skrev om honom med anledning av hans frånfälle, bl a följande: "Om man vill skapa sig ett människoideal av oförenbara motsatser, huvudet klart men hetsigt, nordisk karaktär och sydländskt lynne, den förra energisk och oböjlig, det senare vekligt och ömtåligt som sensitivan, --- och om därav likväl uppkommer ett ädelt, harmoniskt helt --- så skulle bilden framstå förverkligad i Kristian Bernhard Hegardt. Rik på begrepp och kunskaper, använd i mångfaldiga allmänna värv, var han en djup tänkare, kall diplomat, mogen statsman, sansad talare. Kärleken till rättvisa och ljus, hatet mot allt vrångt och dunkelt bragte honom dock ofta i feber, när han, ren och genomskinlig till både avsikt och system, vederlades med fraser eller av sorlet nedtystades. Men hållande måtta i saken, om ej i sättet, aldrig övergivande det enda parti han fullföljde - övertygelsens -, frisinnigt medborgerlig och lika frisinnigt konungskt, uppnådde han slutligen målet och möttes av förtroende. Såsom enskild man kunde han, med ett ord, nämnas efterdömlig. Sin värld här nere fann han i den älskvärda husliga kretsen, och skattade för övrigt tämligen ringa ett liv, som plågorna långsamt förtärde. Hans högre syften och förhoppning uttrycktes ock av själva hans riddare valspråk: ovan skyn (supra nubem)." H:s rikhaltiga brevväxling (bl a med Carl XIV Johan) förvaras hos ättens huvudman.

Gifte och barn

Gift 1820-06-02 i Uddevalla (O)
Augusta Emilia* Koch.
Född 1799-11-07 i Uddevalla (O).
Död på Ekeberg 1878-10-27 i Skärv (R).

Anna Bernhardina Augusta Hegardt. Hegardt
Född 1821-04-30 i Stockholm (AB).
Död 1821-04-30 i Stockholm (AB).

Julia Augusta Hegardt. Hegardt
Född 1822-06-21 i Stockholm (AB).
Död 1906-04-13 i Göteborg (O).

Oktavia Eugenia Hegardt. Hegardt
Född 1824-10-07 i Stockholm (AB).
Död 1914-01-23 i Göteborg (O).

Carl Bernhard* Hegardt. Hegardt
Född 1826-02-25 i Stockholm (AB).
Död 1877-11-29 i Göteborg (O).
Bruksägare i Värmland mm.

Appolonia Maria Elisabet Hegardt. Hegardt
Född 1827-07-07 i Stockholm (AB).
Död 1828-03-23 i Stockholm (AB).

Klara Adela (Adele) Hegardt. Hegardt
Född 1829-03-20 i Stockholm (AB).
Död 1890-06-07 i Uppsala (C).

Anna Irena* Hegardt. Hegardt
Född 1832-12-09 i Stockholm (AB).
Död 1834-09-06 i Stockholm (AB).Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-01-12 med hjälp av Disgen version 8.2.