Ansedel Maria Hegardt
1686-1753

Född 1686-10-07 i Malmö (M).
Död på Svenstorp 1753-12-07 i Igelösa (M).

Maria Hegardt. Hegardt
Född 1686-10-07 i Malmö (M).
Död på Svenstorp 1753-12-07 i Igelösa (M).
f Peter Hegardt. Hegardt
Född 1638-12-11 i Hegardt, Danmark.
Död 1711-08-05 i Malmö (M).
Rådman.
ff Josias Hegardt. Hegardt
Född omkr 1605.
Död i mars 1639 i Amsterdam, Nederländerna. [1]
"Bildhuggaren".
fm Maria Pedersdotter.

Död oktober 1659.
m Margareta Faxe.
Född 1663-02-02.
Död 1713-05-20 i Malmö (M).
mf Jörgen Göran Faxe.
Född 1614 i Danmark.
Död 1681 i Skabersjö (M).
Prost.
mm Elna Helena Clausson Jakobsdotter.
Född 1738 i Malmö.
Död 1705 i Malmö.

Levnadsbeskrivning

(Tab 60:329 i GS).
Makarna är begravda i Igelösa kyrka, där Maria lät sätta upp ett epitafium även över sin tredje man (Gyllenkrok). Maria H var en högt begåvad, kraftfull och myndig dam, som väl förvaltade sina stora ägodelar, och kring vars person folkfantasin spunnit många sägner. I sitt första äktenskap med rådmannen Hack Persson, adlad Tholijn i Karlshamn, hade hon en son Hakvin, vilken adopterades av hennes 2:a man samt adlades och introducerades på denna ätts nummer. Till förmån för honom och hans efterkommande gjorde hon 1743 St Markie i Anderslöv till fideikommiss. Detta gods hade hon ärvt efter Josua Stjernblad. Samtidigt gjorde hon Svenstorp till fideikommiss för släkten Gyllenkrok. Efter sin första makes död gifte hon om sig med Karl XII:s generalkrigskommissaire Stjernblad. Av svärfadern Hegardt övertog Stjernblad dennes köp av Svenstorp slott och gods. År 1714 köpte han även Stora Markie. När Stjernblad dog år 1717 ärvde hustrun Maria de båda godsen m. Den nu mycket rika Maria gifte sig år 1723 för tredje gången med Karl XII:s berömde general, Axel Gyllenkrok (friherre 1727). I äktenskapet föddes en son, Fredrik Gustaf. Efter makens död (1730) bosatte sig Maria, nu friherrinna, på Svenstorp. År 1743 instiftade hon för sina söner tvenne fideikommiss. Sonen Stiernblad fick Stora Markie och sonen Gyllenkrok Svenstorp. Hon förbehöll sig dock rätten att disponera över egendomarna under sin livstid. I fideikommissbreven har bestämts att de kunna givas som morgongåva. Maria Hegardts son med Gyllenkrok fick Svenstorps fideikommiss. Maria Hegardt bodde efter maken Gyllenkroks död (1730) på Svenstorp. (Utdrag ur kåseri av Eugéne Flygare)

Gifte och barn

Gift 1702-01-03 i Malmö (M)
Hack Persson Tholijn.
Född 1662.
Död 1704-03-22 i Karlshamn (K).
Handlande i Karlshamn.


Gift 1706-04-15 i Malmö (M)
Josua Stjernblad.
Född 1658-01-16.
Död 1718-11-15.
Tullöverinspektor i Skåne.


Gift 1723-09-01
Axel Gyllenkrok.
Född 1665-08-18 i Åbo, Finland.
Död på Svenstorp 1730-07-17 i Igelösa (M).
Friherre, generallöjtnant och landshövding i Göteborg och Bohus län.Källor
  1. se Peters dagbok

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2010-01-12 med hjälp av Disgen version 8.2.